Una xarxa experta que incrementa
els indicadors científics

La xarxa catalana H2CAT agrupa els principals grups de recerca catalans en el sector de l’hidrogen verd per desenvolupar i crear programes de valorització i transferència de resultats de recerca a l’entorn social, productiu i comercial a l’àmbit de l’hidrogen verd a l’ecosistema català

01.

Nous projectes de recerca

Projectes que situen la producció de l’hidrogen verd al centre de la xarxa H2CAT

02.

Publicacions tecnològiques

Creació de tecnologies invertibles que permeten accedir a noves fonts de finançament

03.

Transferència científica

Divulgació de resultats amb potencial valoritzable adaptats a les necessitats del mercat

04.

Fòrums temàtics

Sessions científiques entre el sector empresarial, la societat i els investigadors

El potencial de l'hidrogen

El paper de l’hidrogen verd és clau en el total de les indústries catalanes, ja que representa el 19% del teixit empresarial comprès per més de 100.000 empreses

El seu potencial es reflecteix en la mobilitat, sobretot la pesada, ja sigui terrestre, marítima i aèria. Dota d’autonomia als vehicles penetrant en l’àmbit domèstic gràcies a l’aposta per les energies renovables de les administracions

La xarxa H2CAT contribueix a assolir l’objectiu europeu per 2050 en el qual, el 25% de l’energia passi a través de l’hidrogen verd

Promotors